วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบ วิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูลด้วย powerpoint

1. จงบอกเหตุผลในการใช้โปรแกรมpowerpoint ในการนำเสนอ
2.จงบอกขันตอนในการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม powerpoint
3. สื่อในการนำเสนอได้แก่
4. อุปสรรค์ในการนำเสนอข้อมูลด้วย powerpoint ได้แก่
5.ส่วนประกอบใน slid ได้แก่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น